Vásárlási feltételek

Ezt a megállapodást legutóbb 2021 február 18-án módosították.

Internetes portál-üzemeltető

B-commerce, s. r. o.
Stöcklova 60/19
085 01 Bardejov
Szlovákia
Statisztikai számjel: 52424812
Adóazonosító szám: 2121038744 Az Eperjesi Kerületi Bíróság cégjegyzéke, szakasz: Kft, ügyszám. 38488 / P

Az áru visszaküldésének címe/ személyes átvétel/ vagy reklamáció:

Az áruk visszaküldésének vagy reklamációjának címe:

B-commerce – GLS D35 Miskolc
3516 Kistokaj, Pesti út 1.
Kapcsolat: info@kotel-zsineg.hu, 00 421 714 344

(FIGYELEM! Kötelet, láncokat, acélköteleket és a kívánt hosszúságra megrendelt árut 14 napon belül nem lehet visszaküldeni. – “ezek egyedi termékek”, a kötél teljes kötését elfogadjuk ill. dolgozónkal kötött megállapodás alapján kisebb mennyiségben is)

Számlázási osztály: fakturacia@bcommerce.sk
Az online áruház üzemeltetéséért felelős vezető: Ing. Miroslav Berecký admin@bcommerce.sk

Felügyeleti szerv:
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
telefon szám: 051/7721 597; faxszám 051/7721 596

Felelős személy/ kapcsolattartó

Miroslav Berecký

1) A regisztrációról

” Nyilatkozzuk, hogy a vevő összes személyes adata bizalmas, s hogy ezek kizárólag a vevő azonosítására szolgálnak a Miroslav Berecký ml. Kft- ben végzett vásárlás esetén, amely a www.kotel-zsineg.hu weboldalt kezeli. Az összegyűjtött adatokat harmadik feleknek nem adjük át, s más módon sem élünk vissza velük.
A regisztráció megerősítésével egyetért az információs vagy üzleti e-mailek küldésével a „kotel-zsineg.hu” webáruházból, összhangban a Szlovák Köztársaságban érvényes 480/2004 számú Információs társadalmi szolgáltatások jogszabályal. ”
A megrendeléseket regisztráció nélkül – telefonon keresztül, e-mailben vagy akár levélben is le lehet adni.

2) A rendelés fogadása és rendezése, az adásvételi szerződés

A vevő rendelése adásvételi szerződés tervezetnek minősül, miközben az adásvételi szerződés a vevő és az eladó ezen tervezet kötelező érvényű megerősítése kézbesítésének pillanatában köttetik meg (a rendelés kötelező érvényű visszaigazolásával az eladó részéről). Ettől a pillanattól kezdve a vevő és eladó között kölcsönös jogok és kötelezettségek jönnek létre.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevő megerősíti, hogy megismerkedett ezen vásárlási feltételekkel, beleértve a reklamációs feltételeket is, és hogy azokkal egyetért. Ezekre az üzleti feltételekre és a reklamációs rendre a vevő megfelelő módon figyelmeztetve volt magával a rendelés megvalósításával, és lehetősége volt megismerkednie ezekkel.

Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy a rendelést részben vagy egészben még az adásvételi szerződés megkötése előtt megszüntesse, az alábbi esetekben: az árut már nem gyártják vagy nem szállítják, vagy jelentős mértékben megváltozott a szállított áru ára. Amennyiben ilyen helyzet áll elő, az eladó azonnal fel veszi a kapcsolatot a vevővel az ezt követő eljárás megállapodása érdekében. Amennyiben a vevő már kifizette a vételár egy részét vagy egészét, az adott összeget az eladó vissza utalja számlájára, és az adásvételi szerződés megkötésére nem kerül sor.

A webáruház által elfogadott összes rendelés kötelező érvényű. A rendelés viszont kiküldése előtt visszavonható. Abban az esetben, ha a rendelés nem kerül visszavonásra még a kiküldése előtt, és azt kiküldik, a megrendelőtől igényelhető az áru szállításával kapcsolatos költségek megtérítése. A rendelés átvételéről automatikusan tájékoztatva lesz elektronikus posta – azaz e-mail segítségével.
Azoknál a termékeknél amelyek nem voltak a rendelés létrehozásakor raktáron a rendelést visszaigazoló e-mail, vagy a termék részletezője tartalmazzák a szállítás várható idejéről szóló információt. Minden árucikk mellett fel van tüntetve, hogy raktáron található e vagy sem. Ha az áru nem található raktáron, vagy a beszállító raktárán, azonnal értesítjük a következő kézbesítési dátumról.

Rendelés törlése, sztornó

Amennyiben a rendelést bármilyen oknál fogva 12 órán belül törli, azt megszüntetettnek tekintjük. A megrendelés törlését e-mailben, illetve telefonon valósíthatja meg. A rendelés törlésénél a nevét, e-mail címét és a rendelés számát kell megadnia.

3) A közszállítók általi szállítás módok:

Kereskedelmi csomag – utánvétes fizetés

Az árut a GLS vagy a GEIS Cargo futárszolgálat közreműködésével szállítjuk.
A szállítási költség díja 1400 Ft képez, s ebben az összegben kerül majd számlázásra (hacsak másként nem jelezzük). A szállítási költség díja rögtön a szállítási mód kiválasztása után, jelenik meg.
FIGYELEM! Ha a csomag vagy a csomagon levő védőszalag láthatóan sérült, nyújtja be panaszát közvetlenül a szállítónál. Az eladó nem felel a szállítás során okozott károkért.
A szállítmányt általában a feladást követő második munkanapig kézbesítik. Központi expedíciós raktárunk e-mailben értesíti majd az áru kiküldésének időpontjáról.

4) Jótállás

Minden csomagban megtalálható a hozzá tartozó számla is. A jótállási idő a bizonylaton (számlán) feltüntetett időponttól számítva kezd telni. Minden termék jótállási ideje a termék részletezőében van fel tüntetve.
Vitatott esetekben a jótállási időszak 3 (három) nappal meghosszabbítható a szállítási idő kompenzációjaként.

5) Ellentétek az adásvételi szerződéssel – általános információk

Abban az esetben, ha az áru a vevő általi átvételekor nem felel meg az adásvételi szerződésnek (továbbiakban „adásvételi szerződéssel való ellentét”), a vevőnek joga van ahhoz, hogy az eladó térítésmentesen és fölösleges késedelem nélkül az árut az adásvételi szerződésnek megfelelő állapotba hozza, mégpedig a vevő kérésének megfelelően, avagy áru cserével vagy az áru megjavításával. Amennyiben ez az eljárás nem lehetséges, a vevő a áru árából megfelelő kedvezményt igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez a rendelkezés nem érvényes, amennyiben a vevő az áru átvételekor tudatában volt az adásvételi szerződéssel való ellentétről, vagy ezt az ellentétet saját maga okozta. Az az adásvételi szerződéssel való ellentét, amely az áru átvételétől számított hat hónapon belül nyilvánul meg, már az áru átvételekor is meglévő ellentétnek tekintendő, amennyiben az nem mond ellent az áru jellegének, vagy amíg nem igazolódik az ellenkezője.

Az árura a törvény által meghatározott 24 hónapos jótállási időt biztosítunk.

6) Elállás az adásvételi szerződéstő

Abban az esetben, ha az adásvételi szerződést távkommunikáció útján kötik (webáruházban), a fogyasztónak az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül joga van elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a fogyasztó kapcsolatba lép az eladóval, és lehetőleg szerint, legjobban írásban kijelenti, hogy eláll a szerződéstől, feltüntetve a megrendelés számát, a vásárlás dátumát és a visszatérítéshez használandó számlaszámot. A szerződéstől való elállást legkésőbb a 14 napos időszak utolsó napján kell teljesíteni.

Visszavonási forma

A törvény e rendelkezése azonban nem értelmezhető mint az áruk ingyenes kölcsönbevételének lehetősége. Abban az esetben, ha fogyasztó a teljesítés átvételétől számított 14 napon belül gyakorolja a szerződéstől való elállási jogot, a fogyasztó köteles vissza utalni a szállítónak mindent amit az adásvételi szerződés alapján megszerzett. Ha ez már nem lehetséges (pl. időközben az áru megsemmisült, vagy elfogyott), a fogyasztó köteles pénzbeli kompenzációt nyújtani azért, amit már nem lehet visszajuttatni. Ha a visszaküldött áruk csak részben sérültek, az eladónak jogában áll kártérítést követelni a fogyasztótól, és követelését – a visszatérítendő vételárat -beszámíthatja. Az eladó ebben az esetben köteles a kárt bizonyítani. Ebben az esetben az eladó csak a csökkentett vételárat téríti vissza a fogyasztónak. Ezenkívül az eladó a visszatérítendő vételárba beleszámolhatja az áruk visszaküldésével kapcsolatban felmerült tényleges költségeit (szállítási költségek stb.).

Bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja a szerződéstől való elállási jogát

Szolgáltatások nyújtása, amennyiben a teljesítés a fogyasztó kimondott egyetértésével kezdődött a teljesítés átvételétől számított 14 napos határidő előtt, olyan áru vagy szolgáltatás szállítási szerződése, amelynek az ára a pénzügyi piac ingadozásaitól függ az eladó akaratától függetlenül, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, elhasználódó vagy elöregedő áru esetében, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetében ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, játékok vagy szerencsejáték esetében.

7) Szállítási és kézbesítési feltételek

Egyes küldemények több csomagba is meg lehetnek osztva. A postaköltség ilyen esetekben viszont változatlan marad.
Minden küldeményt egészen a kézbesítésükig követünk, ily módon igyekszünk megelőzni a kézbesítés során esetlegesen keletkező problémákat.

A megvásárolt termékek visszaküldési módja

• Készítse elő a küldeményt az alábbiakban leírtak szerint.
• Az árut kérjük az alábbi címre küldje vissza, az ön által kiválasztott fuvarozóval az alábbi leírás szerint.

A küldemény előkészítése

A küldeménynek hiánytalannak kell lennie (a tartozékokkal és az összes dokumentációval együtt) olyan állapotban, ahogy azt a kézbesítésnél átvette. Kérjük hogy mindig használjon csomagolópapírt vagy kartondobozt, hogy a szállítás során az eredeti csomagolás ne károsodjon, vagy más módon elértéktelenítődjön (összeragadjon, összeíródjon, stb.).
Az árut ne küldje utánvéttel. Javasoljuk, hogy az árut biztosítsa be. A pénzt rendszerint a küldemény átvételétől számított 3 munkanapon belül visszautaljuk a megadott bankszámlára (amit ne felejtsen el feltüntetni).

8) Fizetési lehetőségek

Többféle fizetési mód közül választhat még a szállítás típusa megadása előtt. A szállítás ára változatlan marad, függetlenül a fizetési módtól.
BANKI ÁTUTALÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS: ha ezt a ehetőséget választja, egy előlegbekérő levelet küldünk Önnek, mely az utaláshoz szükséges minden adatot tartalmazza majd. Az árut csak a rendelés ellenértékének bankszámlánkra való megérkezése után tudjuk kiküldeni.
FIZETÉS UTÁNVÉTTEL: a megrendelt árut postán küldjük ki, s készpénzben fizeti majd az átvételnél.
KÉSZPÉNZENBEN TÖRTÉNŐ FIZETÉS: személyes átvételkor készpénzben fizet majd – csak megállapodás alapján, s meghatározott időben.
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS: online fizetés bankkártyával a Paypal segítségével. A kereskedő által elfogadott kártyák logója VISA, Master Card vagy az American Express.

9) Biztonság

A https://kotel-zsineg.hu tartomány működtetője az SSL biztonsági protokollt használja, ilyenkor a szerver és az ügyfél közötti kommunikáció titkosítva van, és így biztosított a lehallgatás és a megfigyelés ellen. Bankkártyával való fizetés esetén nem kell tartania az esetleges visszaéléstől. Bevált fizetési kaput használunk 3D-s biztonsági protokollal, amely a kártya-társulások támogatását élvezi. Minden belső információ (jelszavak, nevek, műveletek) titkosítva vannak. A gyorsabb feldolgozás érdekében nem titkosítjuk az általános információkat (az egyes árucikkekkel kapcsolatos információkat).

10) Reklamációk

Abban az esetben, ha a tőlünk kapott áru sérült vagy nem működik, a reklamációs rend alapján kell eljárni. Az áru visszaküldésének módja és feltételei a szerződéstől való elállás okából e vásárlási feltételek 6. pontjában vannak részletezve.

11) A panaszkezelés/reklamáció rendje

Azokat a termékeket, amelyekre a reklamáció érvényesítési jog érvényes, a hiba észlelését követően azonnal át kell adni elbírálásra, mégpedig tiszta állapotban a megfelelő dokumentumokkal és a hiba leírásával, esetleg a hiba helyének megjelölésével.

Eljárási mód

Reklamáció esetén kérjük az alábbi leírás alapján járjon el:
Az árut az alábbi címre küldje vissza “kotel-zsineg.hu – B-commerce – GLS D35 Miskolc
3516 Kistokaj, Pesti út 1. Kapcsolat: info@kotel-zsineg.hu . Az áru visszaküldésekor a szállítást az eladó fizeti. Amint tudomására jut mikor és hol vehetjük át a küldeményt, lépjen velünk kapcsolatba. A küldeménynek hiánytalannak kell lennie (a tartozékokkal és az összes dokumentációval) és olyan állapotban, ahogy azt a kézbesítésnél átvette. Az áruhoz kérjük mellékelje a bizonylatot (számlát). Kérjük, hogy mindig használjon csomagolópapírt vagy kartondobozt, hogy a szállítás során az eredeti csomagolás ne károsodjon, vagy más módon elértéktelenítődjön. (összeragadjon, összeíródjon, stb.). Az árut ne utánvételes csomagként küldje vissza nekünk, ilyen küldeményt nem veszünk át. Javasoljuk, hogy az árut biztosítsa be.

Az árut a szállításhoz megfelelően csomagolja be, oly módon, hogy ne kerüljön sor az esetleges további károsodására.

A reklamációs protokollt a következő linken töltheti le Űrlap – reklamációs nyomtatvány.

Az áruhoz mindazokat a dokumentumokat csatolni kell, amelyeket a vevő az áruval kézhez kapott, tehát pld. a számlát, garancialevelet, stb. Az eladó nem vállal felelősséget az áru működtetéséből, funkcionális tulajdonságaiból és a termékek nem szakszerű használatából eredő károkért, valamint a külső események és hibás kezelés által okozott károkért sem. Az ilyen eredetű hibákra a nyújtott jótállás sem vonatkozik. Az áru higiéniai okokból csak megfelelően kitisztítva vehető át reklamációra. Amennyiben a gyártó hosszabb jótállást biztosít, az a katalógusban az árunál fel van tüntetve. A visszautasított reklamációk esetén a reklamációs eljárás és kezelési illetékek költségei felszámolhatók. A reklamáció rendezéséről e-mailben, telefonon keresztül esetleg SMS-ben tájékoztatjuk.
Köszönjük, hogy időt szánt a „wwww.kotel-zsineg.hu“ webáruház vásárlási feltételeinek az elolvasására.
Az vásárlási feltételek 2017.1.1-től visszavonásig érvényesek.
Az eladó fenntartja a jogot ezen általános vásárlási feltételek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Vevőnek szóló információk: a vásárlási feltételek módosítása esetén azok az vásárlási feltételek érvényesek, amelyek a vásárlás napján voltak érvényben.

Tilos a weboldalon lévő bármely információnak másolása, közzététele és további terjesztése a weboldal tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Kosár

close